Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

"Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Nytorget, som utgör samhällets blivande centrum och dess inkörsport från den planerade autostradan, riksväg 13". Så beskrivs denna manifesterade framtidstro i sten, betong och trä, byggd av kommunen 1953-55....

...fattigdomen fruktansvärd...

John Stålarm (1899-1970) är född och uppvuxen på soldattorpet i Ytterbyn, Kalix – idag museum. Han är mycket begåvad, samtidigt i samhällets utkant, tidigt faderlös. Han skriver med stor inlevelse och detaljrikedom om fattigdomen i det tidiga 1900-talets Ytterbyn....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

1,610
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
1
collections
1,015
texts
410
images
109
web
53
movies
20
audio
More right-solid
Year
23
2016
43
2015
24
2014
34
2013
20
2012
11
2011
More right-solid
Topics & Subjects
1,245
historisk skogsexport från kalix älvdal
411
grytnäsarkivet
314
kalix avd e brev
222
kalix avd k fotografier
200
filipsborgsarkivet
195
Nederkalix
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
420
grytnäsarkivet
264
filipsborgsarkivet
128
bildarkivet
116
bergman-olson-almska samlingarna
101
nordiska museets föremål
95
arkitektur- och designcentrums bilder
More right-solid
Language
1,396
Swedish
1
Norwegian
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
Prior Page
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 361
favorite 0
comment 0
Brev till C.H. Bergman 1854-96, många av bl.a. från hans syster Henrika, gift Alm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 360
favorite 0
comment 0
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Topics: kalix id 404-408, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 359
favorite 0
comment 0
Tre tidningsklipp från 1879 om Kalix Ångsågs AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f kalix ångsågs ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 356
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över böcker för allmänna boksamlingar, sockenbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolebibliotek m.m. 1877
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 353
favorite 0
comment 0
Brev till Johan Hedberg innehåller en beskrivning om hur bolaget dras med skulder och har betydande svårigheter att betala. En konkurs antyds ligga nära. Vilket bolag det rör sig anges inte och vem som skrivit brevet är tyvärr svårt att tyda, men är tydligen skickat från Gävle.
Topics: kalix id 74-75, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborg,...
Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodlingar i lappmarken jemte förslag till en nybyggscholas anläggande derstädes, eller anvisning, att på allmän bekostnad befrämja allmänna uppodlingar i nämnde landskap, till båtnad för staten / af L.L. Laestadius. – Stockholm, 1824
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, lars levi laestadius, lappmark,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 348
favorite 0
comment 0
Brev till Johan Bergman Olson med fru Henrika 1820-62
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 345
favorite 0
comment 0
Ernst Bergmans släktforskning "Bergmaniana"
Topic: xx
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 345
favorite 0
comment 0
Ett besök på Grytnäs skildrat i Norrbottenskuriren 1888
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f grytnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 342
favorite 0
comment 0
Simon skriver och berättar hur mycket han har att göra. Det ämnen han läser samtidigt är Rättshistoria och Förvaltningsrätt. Simon beklagar också att hans far är sjuk sedan en lägre tid, han önskar att pappan inte skall anstränga sig så mycket utan hoppas på en återhämtning till sommaren. Simon tycker ockå att pappa skall komma ner till Stockholm för att få träffa någon av huvudstadens läkare. Simon undrar också hur företaget i Båtskärsnäs går , hur bokslutet såg...
Topics: Kalix id 489-493, avd e, historisk skogsexport i kalix älvdal, utbildning, studier, skola
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 342
favorite 0
comment 0
Kallelser och program till släktträffar med Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar 1946-1997
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, föreningen johan bergman olsons ättlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 342
favorite 0
comment 0
Kalix älvs flottningsförenings revisionsberättels för år 1902.
Topics: kalix id 354-359, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, flottning, revision
Film om Johan Bergman Olson i Stockholm
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 339
favorite 0
comment 0
Mantalsuppgifter, besvär m.m. 1868
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 333
favorite 0
comment 0
Handlingar som handlar om "Hafskursanstalten Nordanskär" i Kalix skärgård. Från 1887 och framåt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd f nordanskär,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 333
favorite 0
comment 0
En flim redigerad av Everth Johansson med journalbilder från flottningsepoken i Kalix älv Filmen på Youtube
Topics: flottning, kalix älv, kalix älvs flottningsförening, vassholmen, älvflottning
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web
eye 331
favorite 0
comment 0
Jorden vittnar om att människor sökt sig till Kalix älvdal under många tusen år. Följa med på en resa till spåren som människor lämnat efter sig från helt olika årtusenden... Gå till utställningen: Årtusendens människor
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, utställning, årtusendens människor, lillbergets...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 331
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar för Elof W, Ernst och Gunnar Bergman
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 330
favorite 0
comment 0
Brev till Wilhelm Bergman från olika personer 1853-96
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
Simon Svanbergs inkomstdeklaration för år 1910
Topics: kalix avd 409-411, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, deklaration, inkomst
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Stockholm-Roslagens järnvägars arkiv
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
Utdrag från Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll i Stockholm-Rimo järnväg AB för åren 1893-1909 (senare en del av Stockholm - Roslagens järnvägar).
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stockholm-roslagens järnvägars arkiv, kalix avd a...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
En artikel ur STF:s Årsbok 1891: "Några ord om Nordanskär och turistfärder inom Kaliks flodområde samt vattenfallet Lina Linkka."
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd f nederkalix, nordanskär,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 325
favorite 0
comment 0
Brev till Elof Bergman 1877-1920
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 323
favorite 0
comment 0
Ett kontrakt om Mora-Vänerns järnvägs förlängning till Särna
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 323
favorite 0
comment 0
Bokbindarmästare i Stockholm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, fredrik svanberg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 321
favorite 0
comment 0
Inspelning med en man som berättar om postmordet som skedde i Harrioja år 1906.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, sangis, kalixmål,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 320
favorite 0
comment 0
P. A.Svanbergs inkomstdeklaration
Topics: Kalix id 381-384, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, deklaration, inkomst
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 317
favorite 0
comment 0
Henrik Alms samling, 1865-1920
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 316
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Skinn Teknik: Vaddering
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ytterbyn, Dräkt, Huvudbonader, Kasketter
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergbom Svanberg & Co
texts
eye 315
favorite 0
comment 0
Kopieboken som tillhört Johannes Sällström, med kopior av brev skickade under perioden juni 1875 - april 1877
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergbom svanberg & co, kalix avd b brev, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 314
favorite 0
comment 0
Ett större antal brev till Maria Bergman, född Wetterdal från perioden 1862-1908; skilda avsändare. Observera att bifogat dokument innehåller många sidor som inte är roterade.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, maria...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 314
favorite 0
comment 0
P.A.Svanberg lånar 10.000 kr i bank med Johannes Sällström som borgenär.
Topics: kalix id 116-118, kalix avd g lönehandling, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Skrift för att lokala investeringar till utbyggnaden av Roslagsbanan norr om Rimbo. Stcokholm 1891. Inscannat av Bo Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, addebodaarkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 309
favorite 0
comment 0
J.A. Bergmans tal till kungen, troligen från vintern 1889
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f biographica j.a. bergman, j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 304
favorite 0
comment 0
Personrelaterade handlingar för Astrid Bergman för perioden 1891-1952. Tillhör Addebodasamlingen.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f astrid...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 301
favorite 0
comment 0
Brev till Otto F. Myrberg från C.H. Bergman 1865
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 301
favorite 0
comment 0
Förteckning över hemman och lägenheter i Bodträskfors AB 1885
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bodträskfors ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 298
favorite 0
comment 0
Brev från Henrika Bergman till sonen Wilhelm Bergman 1852-62
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 298
favorite 0
comment 0
Rapporter med fördelningen av trafikinkomsten på Stockholm-Vesterås-Bergslagens, Sala-Tillberga, Norbergs, Klackbergs och Spånga-Löfsta jernvägar månadsvis för månader 1892, 1897-1905. Ofullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 297
favorite 0
comment 0
Simon skriver att både han själv och Rickard har det ganska bra nu. Rickard kom helt apropå till Stockholm från Uppsala för att träffa Simon. Dom bägge bröderna erbjöds att bo i farbror Bergboms dublettrum som han har stående på hotell Reisen. Från hotellets fönster på lördagen, tar dom del av stadens festligheter med fantastiska fyrverkerier avfyrade från kastellholmen. Utsikten var charmant, Ernst, Elisabet och Helen var där samt ett par tre andra. Simon skriver också att...
Topics: kalix id 507-510, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd e brev, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 295
favorite 0
comment 0
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok för olika årtal från 1820-talet till 1850-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd g räkenskaper, räkenskaper, bokföring,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 294
favorite 0
comment 0
Lånet på 6000 kr återbetalas. Av handlilngen framgår också ett hypotek har lämnats som säkerhet från år 1879.
Topics: kalix id 360-362, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, lån, hypotek
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 294
favorite 0
comment 0
En original anteckningsbok som troligen användts av C M Robson vid en inspektionsresa år 1828 vid Gyljens Bruk. Robson har i anteckningsboken satt upp olika frågeställningar angående bruket. Sedan har han överlämnat till en expert som besvarat frågorna på motstående sidor. Vem denne expert framgår tyvärr inte.
Topics: gyljen, gyljens bruk, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 292
favorite 0
comment 0
Son till Carl Alm d.ä.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, torsten alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 291
favorite 0
comment 0
Film om grosshandlaren Johan Bergman Olsons bruk Björkfors i Kalix. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, björkfors, johan bergman olson, johan august bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 291
favorite 0
comment 0
Avtal och andra handlingar som bekräftar övergång från firma Bergman, Hummel & co till AB Bodträskfors och AB Bergman Hummel.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a styrelsehandlingar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 290
favorite 0
comment 0
har eventuellt tillhört Emanuel Deutsch
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 289
favorite 0
comment 0
Brev från Carl Henrik Bergman till Angelica Bergman 1880-86
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avsändare carl...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 289
favorite 0
comment 0
Bokförda åtgärder / fodringar från Axel Hummel, som skall betalas av P.A. Svanberg.
Topics: kalix id 337-341, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, svanberg, hummel
Utredning om trämassa vid vattenfallet i Kamlunge, Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 288
favorite 0
comment 0
Konocessement Johan Bergman Olson från 1856
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g konossement, konossement
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 286
favorite 0
comment 0
Handlingar om uppköp av skog i Posjärv 1892-1894
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f posjärv, posjärv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 285
favorite 0
comment 0
Post- och inrikes tidningar om bildandet av The Gellivara Company
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, post- och...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 285
favorite 0
comment 0
Hushållningssällskapet i Norrbotten beviljar Helena Svanberg ett lån på 500 kr. Lånet krävde borgen, som blev Werner Bergbom, Ricke Svanberg, Gustav Svanberg.
Topics: kalix id 334-336, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, helena, bergbom, svanberg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 284
favorite 0
comment 0
Handlingar och anteckningar från Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar som berör bildandet av det nya bolaget 1897 och inköp av andra järnvägar i närheten
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 279
favorite 0
comment 0
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1882
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 278
favorite 0
comment 0
Sätuna gård utanför Uppsala. Abel Bergman arbetade som bokhållare 1891-92
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, sätuna...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 278
favorite 0
comment 0
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration
Topics: kalix id 385-388, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, inkomst, deklaration,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 274
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar Emanuel Bergman 1894-1900. Tillhör Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 271
favorite 0
comment 0
Ett antal brev från år 1873, från Bergbom Svanberg & co till Bergman Hummel & co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web
eye 271
favorite 0
comment 0
Utställning om Johan Bergman Olson (1800-1865) och hans verksamhet. Johan Bergman Olson (1800-1865) är bondson från Näsbyn i Nederkalix socken i Norrbotten. Under sitt liv blir han en mycket framgångsrik grosshandlare, skeppsredare och träpatron - allt på en gång. Gå till utställningen
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, utställning, interaktiv utställning
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 266
favorite 0
comment 0
Brev till Wilhelm Bergman och hans hustru 1849-1875
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 265
favorite 0
comment 0
Div. kontrakt och andra handlingar berörande främst Stockholm-Rimbo järnväg samt även Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar omkring sekelskiftet 1900.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Johan Fredrik Cornells arkiv
texts
eye 265
favorite 0
comment 0
Vägundersökning i Kalix jemte förslag öfver brobyggnaden desstädes, förslag 1 och förslag 2 innehållande beräkning för brobyggnad öfver Kalix elf vid Månsbyn, ritning, betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagna väganläggning inom Neder Kalix socken af Norrbottens län, beräkning för bro byggnad öfver Kalix elf vid Långforsen, Kongl. styrelsen för allmänna väg och vatten-byggnader. Plan över broställe för broanläggning öfver Kalix elf vid Månsbyn....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, johan fredrik cornells ariv, månsbyn, långforsen,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 264
favorite 0
comment 0
Bolagsstämma för AB Båtskärsnäs i samband med konkurs 1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 263
favorite 0
comment 0
Brev från AB Båtskärsnäs till Domänstyrelsen, september 1905
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 262
favorite 0
comment 0
Olika brev till Johan August Bergman 1862-83
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, j.a. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 262
favorite 0
comment 0
Brev från Wilhelm Bergman till frun Angelica Bergman, född Peyron, 1861-96
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 262
favorite 0
comment 0
Bild från Björkfors herrgård i Kalix, troligen 1800-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalx älvdal, kalix avd k fotografier, björkfors, björkfors herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 260
favorite 0
comment 0
En panoramaliknande bild över Kalix kyrkby, tagen från andra sidan älven vid Grytnäs. Troligen är bilden tagen på 1880-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, kalix kyrkby, kalix kyrka,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 260
favorite 0
comment 0
Brev till Ernst Bergman 1883-97
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 259
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1892
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 259
favorite 0
comment 0
Avskrift av J.A. Bergmans testamentet från 1888
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 259
favorite 0
comment 0
Handlingar relaterade till Carl Henrik Bergman, 1847-1923
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 258
favorite 0
comment 0
Vattenundersökningar i Luleå, vars resultat skicktas till AB Båtskärsnäs i Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...